ชุดคำถาม

เพิ่มชุดคำถามรายการชุดคำถาม

# ชุดคำถาม จำนวนคำถาม
อบรมนักศึกคณะ วทท.6
โครงการธนาคารความรู้7
โครงการธนาคารความรู้ ข้อเสนอแนะ2
EndNote ข้อเสนอแนะ2
อบรมการใช้โปรแกรม EndNote Web6
อบรม ชีววิทยา (ระดับ)6
อบรม ชีววิทยา (ข้อเสนอแนะ)2
อบรมเชิงปฏิบัติการ IT (ระดับ)5
อบรมเชิงปฏิบัติการ IT (ข้อเสนอแนะ)2
การอบรมการใช้โปรแกรม EndNote Web สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี6