แบบประเมินกิจกรรมการอ่านหนังสือมีชีวิต วันที่ 15 มีนาคม 2566

หนังสือเรื่อง สร้าง Line sticker ใคร ๆ ก็ทำได้ วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น.

มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 10 คน ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.90 S.D. 0.300


รายการ Mean S.D. แปลผล
กระบวนการ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 4.90 0.136 ดีมาก
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.90 0.136 ดีมาก
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 4.90 0.136 ดีมาก
สถานที่จัดกิจกรรม 4.90 0.136 ดีมาก
ประโยชน์ที่ได้รับ 4.90 0.136 ดีมาก
รวม 4.90 0.303 ดีมาก
ข้อเสนอแนะ
 - _ (1)
 - อยากให้มีอาหารว่างเพื่อความรีแลกซ์มากขึ้น ???? (1)
 - อยากให้มีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง เป็นการอบรมที่ดีมากๆๆๆๆค่ะ วิทยากรน้องอิ๋วน่ารักมาก ให้ความรู้ดีมากๆๆๆค่ะ love love ทีมงานทุกคนค่ะ น้องเป้ น้องมุก ???????????????? (1)
กิจกรรมอื่น ๆ ที่อยากให้ห้องสมุดจัด
 - _ (1)
 - สอนการตัดต่อรูปภาพและวีดีโอ (1)
  MS-Word