ส่วนบนของฟอร์ม


แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบบริการขอยืมหนังสือออนไลน์

มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 50 คน
ผลประเมิน 4.46
S.D. 0.895

ประเภทผู้ใช้บริการตาม OP
    U1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี  จำนวน 55 คน  คิดเป็น 110.00%
    U2 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  จำนวน 34 คน  คิดเป็น 68.00%
    U3 บุคลากรสายวิชาการ  จำนวน 23 คน  คิดเป็น 46.00%
    U4 บุคลากรสายสนับสนุน  จำนวน 7 คน  คิดเป็น 14.00%
    U5 บุคคลภายนอก  จำนวน 2 คน  คิดเป็น 4.00%รายการ

คะแนน
ค่าเฉลี่ย

S.D.

ระบบใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว

4.45

0.154

ระบบแสดงข้อมูลได้อย่างเหมาะสม ครบถ้วน

4.39

0.153

ความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้งานระบบ

4.40

0.139

รายการ

คะแนน
ค่าเฉลี่ย

S.D.

ท่านได้รับทรัพยากรสารสนเทศตามที่ต้องการ

4.43

0.123

ท่านได้รับทรัพยากรสารสนเทศตรงตามเวลาที่นัดหมาย

4.53

0.121

ท่านพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากร

4.55

0.107

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะ

 - ขออนุญาตถามนะคะ (1)

 -  ทำไมระบบยืมออนไลน์ไม่ล็อกวันเลยคะว่าวันหยุดเสาร์อาทิตย์นัดรัยหน้าห้องสมุดไม่ได้ เพราะวันหยุด (1)

 -  และ จนท แจ้งว่า ถ้ายื่นในระบบยืมเย็นวันศุกร์ จนท ทำเรื่องให้ไม่ทัน (1)

 -  แล้วทำไมระบบไม่กำหนดเวลาในการขอยืมว่าควรทำเรื่องเวลาไหน  (1)

 -  พอดิฉันเลือกวันมารับเป็นวันเสาร์ ระบบก็ไม่ฟ้องอะไร แสดงว่ามารับได้ (1)

 -  แต่พอมาจริงๆ ก็มาเก้อ เพราะ จนท บอกเป็นวันหยุด (1)

 -  ระบบยืมออนไลน์ ทำเพื่ออำนวยความสะดวกแกนักศึกษา แต่ในกรณีแบบนี้ ดิฉันเสียเวลาเดินทางมากเลยคะ กว่าจะมาถึงห้องสมุด ก็เสี่ยงโควิท พอมาถึง ก็ไม่ได้หนังสือ (1)

 -  ช่วยพัฒนาระบบยืมหนังสือให้ยืมได้จริงๆ และระบุข้อจำกัดต่างๆให้นักศึกษาทราบ จะขอบพระคุณยิ่ง (1)

 - อยากให้มีรายการหนังสือแนะนำให้มากกว่านี้ มีชื่อเรื่อง มีปกเล่ม ให้เลือกดู โดยเบื้องต้นแล้วดีมากเลยค่ะ สะดวกมาก (1)

 - very good (1)

 - จากการค้นหาผลลัพธ์มีหลายหน้า ในโปรแกรมตอนนี้หน้าถัดไปอยู่ด้านบน จากการใช้งานรู้สึกว่าไม่สะดวก หากเปลี่ยนมาไว้ด้านล่างน่าจะสะดวกกว่า (1)

 - อยากให้เพิ่มจำนวนการจัดส่งแบบฟรี  (1)

 - บริการรวดเร็ว (1)

 - บริการดีสะดวกรวดเร็วครับ (1)

 - ขอบคุณครับ (1)

 - - (4)

 - หากหนังสือที่ขอยืมไปมีผู้ใช้งานท่านอื่นกำลังยืมอยู่แล้วนั้น ควรแจ้งให้ผู้ที่ขอยืมซ้ำทราบล่วงหน้าก่อนการจัดส่งหนังสือ  (1)

 - ต้องการให้มีหนังสืิอแนวกวีนิพนธ์ให้มากขึ้น โดยเฉพาะนักเขียนรุ่นใหม่ๆ เช่นเชษฐภัทร วิสัยจร หรืองานของนักเขียนรุ่นเก่าหรือกลางที่ออกผลงานอย่างต่อเนื่องเช่นเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ วรภ วรภา ประกาย ปรัชญา นายทิวา ไพวรินทร์ ขาวงาม ศักดิ์สิริ มีสมสืบ เป็นต้น (1)

 - บริการดีมากค่ะประทับใจ (1)

 - อยากให้ทางหอสมุดเช็คสภาพหนังสือก่อนที่จะให้บริการค่ะ เพราะประสบการณ์ของตนเองได้รับหนังสือที่มีสภาพข้างในไม่สมบูรณ์ทำให้ยากต่อการค้นคว้าข้อมูลค่ะ ขอบคุณค่ะ (1)

 - อยากให้เพิ่มการยืมไฟล์หนังสือออนไลน์ด้วยครับ เพราะการสอน ออนไลน์จะได้สะดวกมากขึ้น (1)

 - พี่ๆทีมงานของสำนักวิทยบริการพูดจาดีมากค่ะ ให้คำปรึกษาดี ไม่เหวี่ยงไม่วีน ชื่นชอบมากค่ะ เป็นกำลังใจให้พี่ๆทุกคนตั้งใจทำหน้าที่นะคะ (1)

 - ไม่เห็นหน้าปกหนังสือ​ ได้หนังสือ​ไม่ตรงความต้องการ​ ขอให้สแกนหน้าปกหนังสือ​ให้จะดีมาก (1)

 - บริการดีมากๆๆ (1)

 - การบริการแบบนี้ถือว่าดีมากเพราะช่วยในการลดความเสี่ยงได้ดีแต่หนังสือเล่มที่ได้มาค่อยข้างที่จะเก่ามากกลัวว่าหนังสือจะขาด  (1)

 - ไม่เห็นรูปภาพหน้าปก เลยทำให้ตัดสินใจเลือกโดยการไปค้นหาหน้าปกจากเว็บอื่นก่อนเสมอ ในการบริการจัดหาเล่มรวดเร็วและมีการแนะนำหนังสือเพื่อให้เลือกด้วยบริการดีมากค่ะ (1)

 - อยากให้มีภาพปกหนังสือทุกเล่มในรายการค้นหาเหมือนร้านขายหนังสือออนไลน์  (1)

 - อยากให้มีหนังสือประเภทจิตวิทยา การพัฒนาตนเอง หลากหลายมากกว่านี้ (1)

 - ขอให้มีบริการแบบนี้ตลอดไปแม้ว่าสถานการณ์โควิดจะลดลงแล้วก็ตาม เป็นการประหยัดเวลาผู้ใช้บริการและขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เสียสละให้บริการเป็นอย่างดี (1)

 - ไอ้สัส ยากมากกก กว่าจะยืมได้  (1)

 -  ทำงานนนนนกินเงินเดือนไปวันๆๆๆๆๆ  (1)

 -  กูจะยืมมม ก็ไม่ได้....  (1)

 -  สลิ่ม!!!!!!!!!!!!! (1)

 - ศาลสำนักวิทยบริการ lll (1)

 - ไม่มีค่ะ (1)

 - ดีมากเลยค่ะ เหมาะสำหรับคนที่ต้องใช้ทำวิจัย (1)

 - Connect (1)

 -  Twitter (1)

 -  YouTube (1)

 -  GitHub160ม.1บ.กระสัง ต.กระสัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์31150.กันตวิชญ์ ต้นสวรรค์ผู้เดียวในประเทศไทยทะเบียน3ฃต816กทมเลขที่จย9079190ขส.บ.10.ท.-4-ท (1)

 - ขอบคุณมากค่ะ  (1)

 - ไม่มี (1)

 - เป็นบริการที่ดีเยี่ยม ตอบโจทย์ตรงใจผู้รับบริการมาก (1)

 - เป็นการบริการที่ดีเยี่ยมและรวดเร็ว อยากให้มีแบบนี้ตลอดไป (1)

 - นริสรสา (1)

 - นริสรา (1)

 - ใช้บริการบ่อยค่ะ ดีมาก สะดวก เจ้าหน้าที่ใจดี บริการดีค่ะ (1)